Her kan du lese om hvordan KoKoo kan tilpasse kommuniksjonen i forhold til:

  • Hvordan inntrykk dannes

  • Konkrete mål

  • Helhetlig kommunikasjon

  • Omdømmebygging

Hvordan inntrykk dannes

Ved all kommunikasjon - konkret eller visuelt, gjennomtenkt eller tilfeldig - gir man andre et inntrykk. Det kan være lønnsomt å være bevisst hvilke inntrykk man gir omverdenen. 

Målet med styrt kommunikasjon blir derfor at viktige interessenter som eiere, kunder og nåværende og fremtidige ansatte skal sitte igjen med et godt inntrykk totalt. For å oppnå dette behøver man også å begrense de dårlige intrykkene.

KoKoo kan gi råd om menneskelige reaksjonsmønstre

Konkrete mål

Å finne, utvikle og kommunisere identitet er en viktig konkurransefaktor, og handler om å konkretisere mål. De tre viktigste spørsmålene for en virksomhet vil dermed være:

  1. Hva skal vi være?
  2. Hvem skal vi være det for?
  3. Hvordan skal vi kommunisere for å oppfattes slik?

KoKoo hjelper gjerne med å finne og formulere viktige mål, og derfra lage effektive mål/middel-hierarkier.

Helhetlig kommunikasjon

Å kommunisere helhetlig betyr nødvendigvis ikke å fortelle det samme overalt. Ulike medier krever ulik presentasjon, og det er ikke alltid et budskap egner seg overalt.

For å unngå forvirring og misforståelser er det imidlertid viktig at budskapet er klart og tydelig. Det man kommuniserer bør også støtte virksomhetens hovedmål. 

På denne måten vil virksomheten oppnå en mer helhetlig kommunikasjon - og dermed øke konkurranseevnen.

KoKoo tilbyr kunnskap om potensiale og virkning ved å bruke ulike kommunikasjonsmidler for å nå ulike mål. 

Omdømmebygging

Omdømmet kan spille en avgjørende rolle for evnen til å få gjennomslag og derfra nå de overordnede mål virksomheten har satt seg. 

Omdømmet har også betydning for om man tiltrekker og holder på gode medarbeidere og kunder.  For å opprettholde gode relasjoner med investorer, myndigheter, medier og andre viktige interessentgrupper, er omdømmet en viktig faktor. 

For å styre kommunikasjonen, og dermed omdømmet, finnes det i dag mange typer virkemidler. Forskjellige mennesker trenger dessuten ulik presentasjon gjennom ulike kanaler. 

KoKoo med samarbeidspartnere har kjennskap til de ulike kanalenes og medienes særegenheter, og kan tilpasse budskapet deretter.

 

Ring eller send e-post allerede i dag for en uforpliktende samtale. Tlf nummer og adresse finner du øverst på siden.